MOTORIDUTTORE T3 230V 2 RPM (pacco magnetico 25 mm) -COD – MOTORID_2RPM

 

MOTORIDUTTORE T3 230V 3 RPM (pacco magnetico 32 mm) – softing Italia – COD – MOTORID_3RPM

 

MOTORIDUTTORE T3 230V 3 RPM (pacco magnetico 32 mm) – Kenta – COD – MOTORID_3RPM

 

MOTORIDUTTORE T3 230V 5,3 P.MAGN=50 (pacco magnetico 50 mm) – COD – MOTORID_5,3RPM